Vanaf 1 maart zijn de nota’s digitaal

Wij besteden de verwerking van de nota’s uit aan Infomedics. Zij verzorgen het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van de betalingen. Voor specifieke infomatie over een ontvangen nota kunt u op de speciale website uwnota.nl terecht.
Vanaf 1 maart worden de nota’s via de email verstuurd. Hiervoor wordt het email adres gebruikt dat bij ons bekend is. Geeft u de voorkeur aan een papieren factuur, dan kunt u dit op uwnota.nl kenbaar maken. Als u binnen zeven dagen na ontvangst van de email niet inlogt, ontvangt u alsnog automatisch een papieren factuur.

Vanaf 1 maart zijn de nota’s digitaal